Məqsəd və missiyamız

Vizyonumuz

Azərbaycanda tikinti sənayesinin aparıcı qüvvəsi olmaq və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına və milli rifahına öz töhfəmizi verməkdir.

Şüarımız

Təməldən düzgün seçim

 

Missiyamız

Müasir texnologiyanın və yanaşmaların tətbiqi və fəaliyyətimizi daima inkişaf etdirməklə müştərilərimizi, işçilərimizi və səhmdarlarımızı razı salmaq

 

Hədəflərimiz və prinsiplərimiz: