Laboratoriya

"HGC GROUP" MMC müasir standartlara cavab verən laboratoriya avadanlıqları ilə təchiz olunmuşdur. Laboratoriya avadanlıqları Almaniya, Türkiyə, Fransa, İsveçrədən təchiz edilmişdir.  

Laboratoriyada gips, əhəng daşı, mergel,  gil, vulkan külü,  klinker və sement növlərinin kimyəvi, fiziki və mexaniki  sınaqları həyata keçirilir.

Istehsal olunan məhsullardan müntəzəm nümunələr alınaraq məhsulların keyfiyyətinə daim nəzarət edilir.

 

Laboratoriya AZS EN standartına uyğundur.

Lab1 Lab2